MENU
Aula_close Layer 1

Vores DNA

Mission

Ellemarkskolens virke omfatter med udgangspunkt i gældende Folkeskolelov undervisning og fritidstilbud for distriktets børn i den skolepligtige alder, altså børn i alderen 6 år til 17. år

Skolen er vigtig:

 • som en af samfundets få fælles kulturbærende institutioner.
 • som nøglen til den enkelte elevs alsidige, personlige, faglige og sociale udvikling.
 • som fundamentet for dannelse og uddannelse.

Skolelivet er en vigtig periode i et menneskes liv. Vi vil fylde skolelivet med læring, udfordringer og udvikling.
Ellemarkskolens dagligdag bygger på en demokratisk tilgang, hvor hvert enkelt barn lærer at tage ansvar for sig selv og fællesskabet.

 

Vision


Vi vil være en af de bedste folkeskoler i landet – en skole som er forbillede for andre.

Ellemarkskolen skal som læringssted være kendt for

 • vilje og evne til fortsat udvikling af børnenes læreprocesser og trivsel
 • faglig begejstring både hos børn og voksne
 •  trivsel og glæde som en naturlig del af dagligdagen
 • at være kommunens bedste arbejdsplads
 • at være en attraktiv folkeskole

 

Værdier

Visionen er båret af nogle værdier, som inden for de tre områder kan udtrykkes således:

Ellemarkskolen som læringssted

 • pædagogikken er tilpasset elevgruppen og den almindelige samfundsudvikling
 • undervisningsmaterialer, der matcher det samfund, børnene skal ud i
 • faglig udvikling båret af ambitioner, motivation, glæde, nysgerrighed og engagement

Ellemarkskolen som et af børnenes rum for trivsel og glæde

 • de fysiske rammer inde som ude er befordrende for læring og trivsel
 • de voksne møder børnene  anerkendende og udstråler lyst til samvær med dem

Ellemarkskolen som arbejdsplads

 • høje ambitioner og tydelige forventninger
 • respekt for forskelligheder og højt til loftet
 • balance mellem privatliv og arbejdsliv
 • fokus på trivsel og arbejdsglæde
 • rum for den enkeltes udvikling af fagligt potentiale